ЗНО Англійська мова. Курси підготовки.

 • Вхідне тестування
  1 г
 • Завдання з розгорнутою відповіддю (Writing) (Частина 1). Крітерії оцінювання. Типи питань. Структура неофіційного листа. Опрацювання мовних кліше. Відео-фрагмент.
 • Завдання з розгорнутою відповіддю (Writing) (Частина 1). Крітерії оцінювання.
 • Типи питань. Структура неофіційного листа. Опрацювання мовних кліше.
 • Тематичний словник.
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • Завдання з розгорнутою відповіддю (Writing) (Частина 2). Опрацювання мовних кліше. Відео-фрагмент.
 • Шаблонні фрази для написання Вступу (Introduction) неофіційного листа.
 • Приклади неофіційного листа.
 • Стратегії формального писемного мовлення. Formal writing. Написання формального листа-заявки. Formal letter of application.
 • Додаткові клише для написання листа-заявки.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Завдання з розгорнутою відповіддю (Writing) (Частина 3). Опрацювання мовних кліше.
 • Мовні кліше для складання опірних речень
 • Приклад неофіційного листа.
 • Sample Five-Paragraph Opinion Essay.
 • Advantages and Disadvantages Essay Typical Question Words
 • Problem and Solution Essay Typical Question Words
 • Твір розповідь.
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Завдання з розгорнутою відповіддю (Writing) (Частина 4).
 • Підсумки. Корисні поради.
 • Частина «Читання». Завдання на встановлення відповідності. (Multiple Matching. Headings/Ideas). Стратегії виконання.
 • Відпрацювання стратегій на зразку тексту.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Частина Читання (Reading). Форма завдання: вибір назв абзаців тексту/тверджень із запропонованих . (Multiple Matching. Headings/Ideas).
 • Вимоги щодо практичного володіння читанням. Пояснення завдання для самостійного тренування.
 • Additional vocabulary. Додаткова лексика.
 • Частина Читання. Форма завдання: вибір назв абзаців тексту/тверджень із запропонованих. Опрацювання стратегій виконання завдань.
 • Additional vocabulary. Додаткова лексика.
 • Вживання синонімів та перефразів у завданнях на встановлення відповідності у частині читання.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Частина Читання (Reading). Форма завдання: співвідношення опису людей/місць до текстів. (Multiple Matching. People).
 • Форма завдання: співвідношення опису людей/місць до текстів. (Multiple Matching. People).
 • Additional vocabulary. Додаткова лексика.
 • Тексти для розгляду на вебінарі.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Частина Читання (Reading).Форма завдання: співвідношення запропонованих місць із їх описом. (Multiple Matching. Advertisments). Стратегії виконання.
 • Форма завдання: співвідношення запропонованих місць із їх описом. (Multiple Matching. Advertisments).
 • Additional vocabulary. Додаткова лексика.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Форма завдання: із вибором правильної відповіді. (Multiple choice ). Стратегії виконання.
 • Опрацювання стратегій на зразку теста минулих років.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Частина Читання (Reading). Форма завдання: із вибором правильної відповіді. (Multiple choice).
 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Корисні поради.
 • Additional vocabulary. Додаткова лексика.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Частина Читання (Reading). Форма завдання: із вибором правильної відповіді. (Multiple choice)..
 • Корисні поради.
 • Additional vocabulary. Додаткова лексика. Вправи на закріплення.
 • Домашнє завдання до 12.
  1 г
 • Частина Читання (Reading). Форма завдання: заповнення пропусків у тексті із запропонованих варіантів. (Filling gaps).
 • Опрацювання стратегій.
 • Additional vocabulary. Додаткова лексика.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Частина Читання (Reading). Форма завдання: заповнення пропусків у тексті із запропонованих варіантів. (Filling gaps). Стратегії виконання.
 • Загальні поради
 • Additional vocabulary. Додаткова лексика.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Частина Читання (Reading). Форма завдання: заповнення пропусків у тексті із запропонованих варіантів. (Filling gaps).
 • Опрацювання стратегій.
 • Additional vocabulary. Додаткова лексика.
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Підсумки по трьом типам частини Читання (Reading).
  1 г
 • Частина використання мови (Use of English).
 • Частина використання мови (Use of English). Стратегії виконання у тестах минулих років.
 • Частина використання мови (Use of English).
 • Частина використання мови (Use of English). Опрацювання стратегій виконання.
 • Additional vocabulary. Словник синонімів.
 • Частина використання мови (Use of English).
 • Частина використання мови (Use of English). Опрацювання стратегій виконання.
 • Idiom List. Список ідіом.
 • Частина використання мови (Use of English. Grammar).
 • Загальні вимоги щодо володіння мовними навичками у розділі Граматика.
 • Частина використання мови (Use of English. Grammar). Лексичний запас. Практичне завдання.
 • Частина використання мови (Use of English. Grammar).
 • Частина використання мови (Use of English. Grammar). Розбір завдання.
 • Частина використання мови. Use of English. Multiple Choice (Grammar).
 • Частина використання мови. Use of English. Multiple Choice (Grammar). Опрацювання стратегій виконання.
 • Умовні речення 0 і 1 типу. (Conditionals)
 • Умовні речення 0 і 1 типу. (Conditionals)
 • Домашнє завдання до 23.
  1 г
 • Умовні речення 2 типу (Conditional II).
 • Умовні речення 3 типу (Conditional III).
 • Домашнє завдання до 24.
  1 г
 • Інфінітив з часткою 'to'.
 • Інфінітив без частки 'to'.
 • Домашнє завдання до 25.
  1 г
 • Герундій.
 • Деякі дієслова вимагають використання герундія.
 • Герундій чи інфінітив?
 • Домашнє завдання до 26.
  1 г
 • Фразові дієслова. Основні правила використання фразових дієслів.
 • Додаткові фразові дієслова, для написання ЗНО.