ЗНО Фізика. Курси підготовки.

 • Загальна характеристика тесту ЗНО.
 • Загальні рекомендації.
 • Вектора. Дії з векторами.
 • Скалярні і векторні величини.
 • Складання векторів.
 • Віднімання векторів. Множення вектора на скаляр.
 • Кут між векторами. Кут між вектором та віссю. Проекція вектора на вісь.
 • Деякі властивості проектування.
 • Пошук модуля та напряму вектора по проекціях.
 • Як «прочитати» та записати умову фізичної задачі?
 • Математична модель. Основні математичні вміння та навички.
 • Розрахунки в задачах.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • Матеріальна точка. Поступальний та обертальний рух. Приклад задачі ЗНО.
 • Система відліку. Приклад задачі ЗНО.
 • Траєкторія. Шлях. Переміщення.
 • Приклади задач ЗНО на тему «Переміщення».
 • Головна задача механіки. Визначення рівномірного прямолінійного руху.
 • Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Приклади задач ЗНО.
 • Більш складні задачі ЗНО на тему «Рівномірний прямолінійний рух».
 • Графіки рівномірного прямолінійного руху.
 • Приклади задач ЗНО на тему «Графіки РПР».
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Типологія задач ЗНО. Теоретична довідка.
 • Розгляд задачі ЗНО.
 • Перехід з однієї СВ в іншу. Більш складні задачі.
 • Швидкості напрямлені під кутом. Приклад.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Середня швидкість.
 • Приклад задачі ЗНО «Середня швидкість».
 • Миттєва швидкість. Рівноприскоренний рух.
 • Прискорення.
 • Прискорення. Залежність v(t). Приклади задач ЗНО.
 • Графік залежності швидкості від часу.
 • Графік залежності швидкості від часу. Приклади задач ЗНО.
 • Проміжні підсумки.
 • Теоритична довідка.
 • Переміщення під час рівноприскореного руху.
 • Приклади задач ЗНО.
 • Графіки рівноприскореного руху.
 • Графіки рівноприскореного руху.
 • Приклади задач ЗНО на графіки.
 • Приклади задач ЗНО на графіки.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 4.
  1 г
 • Рух по вертикалі. Теоретична довідка.
 • Рух тіла по вертикалі. Приклад задач ЗНО. Задача 1.
 • Рух тіла по вертикалі. Приклад задач ЗНО. Задача 2 (графічна).
 • Рух тіла по вертикалі. Приклад задач ЗНО. Задача 3 (складна).
 • Рекомендації по розв'язування задач на рух тіла по вертикалі, які зустрічаються в ЗНО.
 • Підсумки.
 • Рух тіла, кинутого горизонтально. Теоретична довідка
 • Рух тіла, кинутого горизонтально. Приклад задач ЗНО. Задача 1
 • Рух тіла, кинутого горизонтально. Приклад задач ЗНО. Задача 2
 • Рух тіла, кинутого горизонтально. Приклад задач ЗНО. Задача 3 (складна)»
 • Підсумки.
 • Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Теоретична довідка
 • Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Приклади задач ЗНО. Задача 1
 • Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Приклади задач ЗНО. Задача 2
 • Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Приклади задач ЗНО. Задача 3 (складна)
 • «Підсумки».
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Характеристики рівномірного руху по колу. Теорія.
 • Рух по колу. Задачі ЗНО. Прості задачі
 • Рух по колу. Задачі ЗНО. Більш складні задачі (№1).
 • Рух по колу. Задачі ЗНО. Більш складні задачі (№2).
 • Домашнє завдання до 6.
  1 г
 • Закони Ньютона. Теоретична довідка.
 • Закони Ньютона. Приклади задач ЗНО. Задача 1.
 • Закони Ньютона. Приклади задач ЗНО. Задача 2.
 • Закони Ньютона. Приклади задач ЗНО. Задача 3 (графічна).
 • Закони Ньютона. Приклади задач ЗНО. Задача 4.
 • Закони Ньютона. Приклади задач ЗНО. Задача 5.
 • Закони Ньютона. Підсумки та загальні рекомендації.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Закон всесвітнього тяжіння. Теоретична довідка.
 • Закон всесвітнього тяжіння. Приклад задачі ЗНО.
 • Прискорення вільного падіння. Теоретична довідка.
 • Прискорення вільного падіння. Приклад задачі ЗНО.
 • Гравітаційна взаємодія. Приклад задачі ЗНО.
 • Рух супутників. Теоретична довідка.
 • Рух супутників. Приклад задачі ЗНО.
 • Рух супутників. Приклад задачі ЗНО. Складна задача+підсумки.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Сила пружності. Теоретична довідка.
 • Сила пружності. Приклад задач ЗНО. Задача 1.
 • Сила пружності. Приклад задач ЗНО. Задача 2.
 • Сила пружності. Приклад задач ЗНО. Задача 3 (якісна).
 • Сила пружності. Приклад задач ЗНО. Задача 4 (графічна).
 • Графічна задача.
 • Сила тертя. Теоретична довідка. Типи задач ЗНО.
 • Алгоритм розв’зання задач з динаміки. Приклад задачі ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Алгоритм розв’язування задач з динаміки. Рух по горизонталі.
 • Рух по похилій площині. Задача 1 (складна).
 • Рух по похилій площині. Задача 2 (графічна).
 • Рух тіла по колу під дією декількох сил. Задача 1.
 • Рух тіла по колу під дією декількох сил. Задача 2.
 • Рух зв’язаних тіл. Теорія. Задача 1.
 • Рух зв’язаних тіл. Задача 2 (складна).
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Імпульс. Закон збереження імпульсу. Теорія.
 • Імпульс. Закон збереження імпульсу. Теорія.
 • Імпульс. Закон збереження імпульсу. Алгоритм розв'язку задач. Типи задач ЗНО.
 • Імпульс. Задача ЗНО.
 • Зміна імпульсу. Задача ЗНО.
 • Імпульс сили. Задача ЗНО.
 • Закон збереження імпульсу. Задача ЗНО №1.
 • Закон збереження імпульсу. Задача ЗНО №2.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Робота. Потужність. Теорія.
 • Робота. Потужність. Алгоритм розв’язування задач.
 • Робота. Потужність. Три простих задачі ЗНО.
 • Робота. Потужність. Задача ЗНО (робота).
 • Робота. Потужність. Задача ЗНО (задача минулих років).
 • Енергія. Закон збереження енергії. Теорія.
 • Енергія. Закон збереження енергії. Алгоритм розв’язування задач.
 • Енергія. Закон збереження енергії. Задача 1.
 • Енергія. Закон збереження енергії. Задача 2.
 • Енергія. Закон збереженя енергії. Складна задача (на зіткнення).
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 12.
  1 г
 • Умова рівноваги тіла. Частина 1.
 • Умова рівноваги тіла. Момент сили.
 • Умова рівноваги тіла. Правило моментів.
 • Умова рівноваги тіла. Задача ЗНО (складна).
 • Прості механізми. Теорія. Задачі ЗНО. Частина 2.
 • ККД. Теорія. Задача ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Основні характеристики коливального руху. Рівняння та графік коливань.
 • v(t), a(t) для гармонічних коливань. Математичний та пружинний маятники.
 • Математичний та пружинний маятники.
 • Перетворення енергії під час механічних коливань.
 • Затухаючі коливання. Вимушені коливання. Резонанс.
 • Механічні хвилі. Характеристики хвиль. Задача ЗНО.
 • Звук. Характеристика звука. Приклад задачі ЗНО.
 • Типологія задач ЗНО на тему «Механічні коливання». Загальні рекомендації.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Гідростатичний тиск стовпа рідини. Закон Паскаля. Приклад задачі ЗНО.
 • Сполучені посудини. Гідравлічний прес. Приклад задачі ЗНО.
 • Сила Архімеда. Плавання тіл. Приклад задачі ЗНО.
 • Атмосферний тиск.
 • Течія рідин або газів. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі.
 • Задачі ЗНО на гідродинаміку.
 • Типологія задач ЗНО на тему «Механіка рідин та газів». Рекомендації.
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Основні положення МКТ. Дослідні підтвердження.
 • Основні формули молекулярної фізики. Теорія.
 • Основні формули молекулярної фізики. Задачі ЗНО.
 • Ідеальний газ. Середньоквадратична швидкість. Макро та мікро- параметри. Основне рівняння МКТ. Теорія
 • Температура. Теорія.
 • Задача ЗНО. Основне рівняння МКТ.
 • Задача ЗНО. Температура.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 16.
  1 г
 • Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Теорія.
 • Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Задачі ЗНО.
 • Ізопроцеси. Теорія.
 • Ізопроцеси. Задачі ЗНО.
 • Графіки ізопроцесів. Теорія.
 • Графіки ізопроцесів. Задачі ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 17.
  1 г
 • Внутрішня енергія. Теорія.
 • Робота газу. Теорія.
 • Перший закон термодинаміки. Теорія
 • Адіабатний процес. Теплоємність. Теорія.
 • Приклад задачі ЗНО. Внутрішня енергія.
 • Приклад задач ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 18.
  1 г
 • Кількість теплоти. Питома теплоємність. Рівняння теплового балансу.
 • Приклади задач ЗНО.
 • Зміна агрегатних станів.
 • Згоряння палива.
 • Калориметрія. Задачі ЗНО. Алгоритм та приклади.
 • Другий закон термодинаміки. Необоротні процеси.
 • Теплові двигуни. Теорія.
 • Теплові двигуни. Задачі ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 19.
  1 г
 • Пароутворення. Насичена пара. Теорія.
 • Кипіння. Теорія + задача ЗНО.
 • Вологість повітря. Теорія.
 • Насичена пара. Відносна вологість. Задачі ЗНО. Частина 1.
 • Насичена пара. Відносна вологість. Задачі ЗНО. Частина 2.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 20.
  1 г
 • Поверхневий натяг. Теорія.
 • Поверхневий натяг. Задачі ЗНО.
 • Змочування та незмочування. Капілярні явища.
 • Капілярні явища. Задачі ЗНО.
 • Властивості твердих тіл.
 • Механічні деформації твердих тіл.
 • Домашнє завдання до 21.
  1 г
 • Електрична взаємодія. Електричні заряди. Теорія.
 • Закон Кулона. Електричне поле. Теорія
 • Закон Кулона. Задачі ЗНО.
 • Напруженість електричного поля. Теорія.
 • Лінії напруженості. Теорія.
 • Напруженість поля. Задачі ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 22.
  1 г
 • Робота електричного поля. Потенціальна енергія. Теорія.
 • Потенціал. Різниця потенціалів. Теорія.
 • Зв’язок напруги та напруженості. Теорія.
 • Задача ЗНО на тему «Напруга. Потенціал».
 • Задача ЗНО (складна) на тему «Потенціальна енергія взаємодії зарядів».
 • Провідники в зовнішньому полі.
 • Діелектрики в зовнішньому полі.
 • Ємність. Енергія електричного поля.
 • Задачі про електроємність та конденсатори.
 • Домашнє завдання до 23.
  1 г
 • Електричний струм. Дії струму.
 • Електричне коло.
 • Сила струму.
 • Напруга.
 • Електричний опір. Реостати.
 • Підсумки.
 • Закон Ома для ділянки кола.
 • Послідовне з’єднання резисторів.
 • Паралельне з’єднання резисторів.
 • Розбір задачі про змішане з’єднання.
 • Змішане з’єднання + приклад задачі ЗНО.
 • Основні принципи роботи із електричними колами (випадок закону Ома для ділянки кола).
 • Домашнє завдання до 24.
  1 г
 • Електрорушійна сила.
 • Закон Ома для повного кола. Приклад задач ЗНО.
 • Задача про ЕРС та закон Ома для повного кола.
 • Робота та потужність струму.
 • Закон Джоуля – Ленца. Приклад задачі ЗНО.
 • Задача про роботу і потужність струму.
 • Домашнє завдання до 25.
  1 г
 • Струм у металах.
 • Струм в електролітах.
 • Задачі ЗНО.
 • Струм в газах.
 • Струм в напівпровідниках.
 • Струм в вакуумі.
 • Загальні рекомендації.
 • Домашнє завдання до 26.
  1 г
 • Магнітне поле. Вектор магнітної індукції.
 • Магнітне поле в речовині.
 • Сила Ампера.
 • Рамка зі струмом у магнітному полі. Електродвигун.
 • Задачі ЗНО.
 • Сила Лоренца.
 • Задачі ЗНО.
 • Загальні рекомендації.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 27.
  1 г
 • Магнітний потік.
 • Електромагнітна індукція.
 • Правило Ленца. Задачі ЗНО.
 • ЕРС провідника, який рухається у магнітному полі. Задачі ЗНО.
 • Самоіндукція. Індуктивність.
 • Задачі ЗНО.
 • Енергія магнітного поля. Задачі ЗНО.
 • Загальні рекомендації.
 • Домашнє завдання до 28.
  1 г
 • Коливальний контур.
 • Рівняння вільних електромагнітних коливань.
 • Задачі ЗНО.
 • Резистор в колі змінного струму.
 • Конденсатор в колі змінного струму.
 • Індуктивність в колі змінного струму.
 • Закон Ома для кола змінного струму. Резонанс.
 • Потужність в колі змінного струму.
 • Задачі ЗНО.
 • Трансформатори. ЛЕП. Задачі ЗНО.
 • Задачі ЗНО.
 • Електромагнітні хвилі.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 29.
  1 г
 • Закон прямолінійного поширення світла.
 • Закон відбивання світла. Плоскі дзеркала.
 • Задачі ЗНО.
 • Закон заломлення світла. Повне внутрішнє відбивання.
 • Задачі ЗНО.
 • Лінзи. Побудова зображень в лінзах.
 • Формула тонкої лінзи.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 30.
  1 г
 • Хвильові властивості світла. Поляризація та дисперсія світла. Задачі ЗНО.
 • Інтерференція світла.
 • Задачі ЗНО.
 • Дифракція світла.
 • Задачі ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 31.
  1 г
 • Основи квантової теорії.
 • Задачі ЗНО.
 • Фотоефект.
 • Задачі ЗНО.
 • Кінематика в СТВ.
 • Динаміка в СТВ.
 • Задачі ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 32.
  1 г
 • Основи атомної фізики. Задачі ЗНО.
 • Крапельна модель ядра.
 • Енергія зв'язку ядра.
 • Радіоактивність.
 • Задачі ЗНО.
 • Задачі ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 33.
  1 г