ЗНО Географія. Курси підготовки.

 • Географія як наука про Землю. Джерела географічної інформації. Методи географічних досліджень.
 • Уявлення про Землю у давнину. Стародавня епоха. Епоха Середньовіччя.
 • Епоха Великих географічних відкриттів, епоха Нового часу, епоха Сучасних географічних досліджень.
 • Підсумок.
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • Способи зображення Землі.
 • План місцевості.
 • Масштаб та його види.
 • Визначення напрямків на місцевості, плані та карті.
 • Орієнтування на місцевості.
 • Зображення нерівностей на земній поверхні, плані та карті.
 • Види карт.
 • Градусна сітка на глобусі і географічній карті.
 • Географічні координати.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Внутрішня будова Землі.
 • Мантія.
 • Ядро.
 • Літосферні плити. Геологічний час. Внутрішні процеси. Сейсмічні пояси. Землетруси. Вулканізм. Гейзери.
 • Види рухів літосферних плит.
 • Тектонічні структури: платформи та пояси складчатості (сейсмічні пояси).
 • Внутрішні процеси кори.
 • Зовнішні процеси. Рельєф. Гори. Рівнини. Рельєф дна Світового океану. Земні надра.
 • Зовнішні процеси.
 • Рельєф та його форми.
 • Рельєф дна Світового океану.
 • Земні надра.
 • Дослідження океанічного дна.
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Склад та будова атмосфери. Температура повітря. Теплові пояси Землі.
 • Температура повітря.
 • Теплові пояси Землі.
 • Атмосферний тиск. Вітер. Повітряні маси. Вологість повітря. Хмарність. Атмосферні опади.
 • Вітер
 • Повітряні маси.
 • Вологість повітря.
 • Хмарність.
 • Атмосферні опади.
 • Погода. Клімат. Кліматичні пояси і типи клімату.
 • Клімат.
 • Кліматичні пояси і типи клімату.
 • Домашнє завдання до 4.
  1 г
 • Гідросфера та її основні частини. Світовий океан та його частини. Властивості вод Світового океану. Рух води у Світовому океані. Багатство вод у Світовому океані.
 • Світовий океан та його частини.
 • Суша в океані.
 • Властивості вод Світового океану.
 • Рух води у Світовому океані.
 • Багатство вод у Світовому океані.
 • Підсумки.
 • Води суходолу. Річка та її складові частини. Режим та живлення річок. Озера, болота та штучні водойми. Гідросфера та її основні частини.
 • Річка та її складові частини.
 • Режим та живлення річок.
 • Озера.
 • Болота та штучні водойми.
 • Підсумки.
 • Льодовики та багаторічна мерзлота. Підземні води.
 • Підземні води.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Склад та будова біосфери. Грунти та їх властивості. Типи грунтів.
 • Грунти та їх властивості.
 • Типи ґрунтів.
 • Підсумки.
 • Природний комплекс. Географічна оболонка та її закономірності.
 • Географічна оболонка та її закономірності.
 • Підсумки.
 • Зональні та азональні природні комплекси.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 6.
  1 г
 • Кількість і розміщення населення на Землі. Людські раси.
 • Кількість населення.
 • Людські раси.
 • Расовий склад населення світу.
 • Підсумки.
 • Народи та держави.
 • Народи.
 • Держави.
 • Підсумки.
 • Зміни природи під впливом господарської діяльності людини. Використання природних багатств людиною. Населення та навколишнє середовище. Зміни у літосфері, гідросфері та атмосфері.
 • Зміни у біосфері. Населення та навколишнє середовище.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Географічне положення. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Рельєф. Корисні копалини.
 • Дослідження та освоєння.
 • Геологічна будова.
 • Рельєф.
 • Корисні копалини.
 • Підсумки.
 • Клімат. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу.
 • Кліматичні пояси і типи клімату.
 • Води суходолу.
 • Річки.
 • Озера.
 • Підсумки.
 • Природні зони. Населення. Господарство. Основні держави.
 • Зона вологих екваторіальних лісів.
 • Зона переміно-вологих лісів, саван і рідколісся.
 • Зона пустель і напівпустель.
 • Зона вічнозелених твердолистих лісів і чагарників. Висотна поясність.
 • Стихійні явища природи. Екологія. ЮНЕСКО.
 • Природні цінності. Заповідник. Національні природні парки.
 • Населення.
 • Основні держави. Господарство.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Географічне положення. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Рельєф. Корисні копалини.
 • Дослідження та освоєння.
 • Геологічна будова.
 • Рельєф.
 • Корисні копалини.
 • Підсумки.
 • Клімат. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу.
 • Кліматичні пояси і типи клімату.
 • Води суходолу.
 • Найбільші річки.
 • Озера Євразії.
 • Льодовики. Багаторічна мерзлота. Болота. Підземні води. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності.
 • Підсумки.
 • Природні зони. Населення. Господарство. Основні держави.
 • Зміна природи людиною та їх охорона.
 • Населення.
 • Основні держави. Господарство.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Географічне положення. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Рельєф. Корисні копалини.
 • Дослідження та освоєння.
 • Геологічна будова.
 • Рельєф.
 • Корисні копалини.
 • Підсумки.
 • Клімат. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу.
 • Кліматичні пояси і типи клімату.
 • Води суходолу. Найбільші річки.
 • Озера Північної Америки. Льодовики. Багаторічна мерзлота. Болота. Підземні води. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності.
 • Підсумки.
 • Природні зони. Населення. Господарство. Основні держави.
 • Стихійні явища природи. Зміна природи людиною та їх охорона. Заповідники та національні парки.
 • Населення.
 • Основні держави. Господарство.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Географічне положення. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Рельєф. Корисні копалини.
 • Дослідження та освоєння.
 • Геологічна будова.
 • Рельєф.
 • Корисні копалини.
 • Підсумки.
 • Клімат. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу.
 • Кліматичні пояси і типи клімату.
 • Води суходолу. Річки Південної Америки.
 • Води суходолу. Озера. Болота. Підземні води. Сучасне зледеніння.
 • Підсумки.
 • Природні зони. Населення. Господарство. Основні держави.
 • Стихійні явища природи. Зміна природи людиною та їх охорона. Заповідники та національні парки.
 • Населення.
 • Основні держави. Господарство.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Географічне положення. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Рельєф. Корисні копалини.
 • Дослідження та освоєння.
 • Геологічна будова.
 • Рельєф.
 • Корисні копалини.
 • Підсумки.
 • Клімат. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу.
 • Кліматичні пояси і типи клімату.
 • Води суходолу.
 • Підсумки
 • Природні зони. Населення. Основні держави. Господарство.
 • Населення.
 • Основні держави. Господарство.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 12.
  1 г
 • Географічне положення. Дослідження та освоєння. Геологічна будова.
 • Дослідження та освоєння.
 • Геологічна будова.
 • Підсумки.
 • Будова поверхні. Лід Антарктиди. Підлідний рельєф. Корисні копалини.
 • Підлідний рельєф.
 • Корисні копалини.
 • Підсумки.
 • Клімат. Рослинний і тваринний світ. Природні багатства.
 • Рослинний і тваринний світ.
 • Природні багатства.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Географічне положення. Історія дослідження.
 • Історія дослідження.
 • Підсумки.
 • Особливості будови дна океану. Клімат.
 • Клімат.
 • Підсумки.
 • Властивості океанічних вод. Органічний світ, багатства океану.
 • Органічний світ, багатства океанів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Географічне положення України. Розташування України відносно годинних поясів.
 • Розташування України відносно годинних поясів.
 • Підсумки.
 • Географічні карти.
 • Види карт.
 • Підсумки.
 • Дослідження території України з найдавніших часів до сучасних географічних досліджень.
 • Дослідження українських земель 18 ст.
 • Дослідження українських земель в ХІХ – поч. ХХ ст.
 • Дослідження українських земель в ХІХ – поч. ХХ ст.
 • Сучасні географічні дослідження України.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Тектонічні структури України. Геологічна будова.
 • Геологічна будова. Геологічна карта України і геохронологічна шкала.
 • Підсумки.
 • Рельєф. Геоморфологічна будова.
 • Геоморфологічна будова
 • Основні рельєфоутворюючі процеси.
 • Підсумки.
 • Мінерально-сировинні ресурси.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 16.
  1 г
 • Основні кліматичні чинники.
 • Основні кліматичні чинники. Сонячна радіація.
 • Атмосферна циркуляція.
 • Підсумки.
 • Загальна характеристика клімату України. Кліматичні показники.
 • Кліматичне районування і типи клімату.
 • Підсумки.
 • Погода. Прогноз погоди. Кліматичні ресурси. Значення клімату у житті людини.
 • Небезпечні, або стихійні, погодні явища.
 • Кліматичні ресурси.
 • Значення клімату у житті людини
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 17.
  1 г
 • Загальна характеристика поверхневих вод. Найбільші річкові системи. Озера, лимани, водосховища.
 • Найбільші річкові системи.
 • Гідрографічні характеристики річок.
 • Озера, лимани, водосховища та канали.
 • Підсумки.
 • Болота. Підземні води. Водні ресурси України.
 • Підземні води.
 • Водні ресурси України.
 • Підсумки.
 • Умови грунтоутворення. Грунти і їх поширення. Типи грунтів України. Земельні ресурси. Рослинний і тваринний світ.
 • Рослинний і тваринний світ.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 18.
  1 г
 • Природно-територіальні комплекси (ПТК). Фізико-географічне районування.
 • Фізико-географічне районування.
 • Підсумки.
 • Українські Карпати. Кримські гори. Чорне море. Азовське море.
 • Кримські гори.
 • Чорне море.
 • Азовське море.
 • Підсумки.
 • Геоекологічна ситуація в Україні. Аварія на ЧАЕС. Вплив геоекологічної ситуації на населення України. Природно-заповідний фонд. Моніторинг навколишнього середовища та природоохоронна діяльність в Україні.
 • Природно-заповідний фонд. Моніторинг навколишнього середовища та природоохоронна діяльність в Україні.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 19.
  1 г
 • Вітчизняні вчені-економгеографи. Економіко-географічне та геополітичне положення України. Українські історичні землі. Адміністративно-територіальний устрій.
 • Економіко-географічне та геополітичне положення України.
 • Українські історичні землі. Адміністративно-територіальний устрій України.
 • Сучасний адміністративно-територіальний устрій.
 • Підсумки.
 • Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура. Природний і механічний рух населення.
 • Природний і механічний рух населення.
 • Підсумки.
 • Національний та етнічний склад населення. Система розселень і розвиток поселень. Трудові ресурси і зайнятість населення.
 • Система розселень і розвиток поселень.
 • Трудові ресурси і зайнятість населення.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 20.
  1 г
 • Загальна характеристика господарства України. Економічний потенціал України.
 • Економічний потенціал України.
 • Підсумки.
 • Промисловість. Місце промисловості в господарському комплексі країни.
 • Місце і роль промисловості в господарстві України.
 • Підсумки.
 • Паливна промисловість. Електроенергетика.
 • Електроенергетика.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 21.
  1 г
 • Металургійна промисловість.
 • Кольорова металургія.
 • Підсумки.
 • Машинобудування і металообробка. Місце промисловості в господарському комплексі країни 1.
 • Місце промисловості в господарському комплексі країни 2.
 • Підсумки.
 • Хімічна промисловість.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 22.
  1 г
 • Лісова і деревообробна промисловість. Склад галузі та показники виробництва.
 • Підсумки.
 • Промисловість будівельних матеріалів. Склад галузі та показники виробництва.
 • Підсумки.
 • Легка промисловість. Художні промисли. Структура легкої промисловості.
 • Художні промисли.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 23.
  1 г
 • Харчова промисловість. Склад галузі та показники виробництва.
 • Підсумки.
 • Сільське господарство. Галузева структура сільського господарства. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства.
 • Основні галузі сільського господарства. Проблеми сільського господарства.
 • Підсумки.
 • Сільське господарство. Рослинництво. Тваринництво.
 • Тваринництво.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 24.
  1 г
 • Транспорт. Загальна характеристика. Автомобільний транспорт. Залізничний транспорт. Водний транспорт (морський та річковий). Трубопровідний та повітряний транспорт.
 • Залізничний транспорт.
 • Автомобільний транспорт.
 • Водний транспорт.
 • Повітряний транспорт.
 • Трубопровідний транспорт
 • Міський пасажирський транспорт.
 • Зв’язок в Україні.
 • Підсумки.
 • Соціальна сфера. Склад галузі.
 • Особливості матеріально-побутових галузей. Роль держави в розвитку соціальної сфери.
 • Підсумки.
 • Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України.
 • Зовнішні економічні зв'язки.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 25.
  1 г
 • Донецький, Придніпровський та Північно-Східний економіко-географічні райони.
 • Придніпровський економіко-географічний район.
 • Північно-Східний економіко-географічний район.
 • Підсумки.
 • Столичний, Карпатський, Причорноморський економіко-географічні райони.
 • Карпатський економіко-географічний район.
 • Причорноморський економіко-географічний район.
 • Підсумки.
 • Подільський, Центральний та Північно-Західний економіко-географічні райони.
 • Центральний економіко-географічний район.
 • Північно-Західний економіко-географічний район.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 26.
  1 г
 • Сучасна політична карта світу.
 • Основні елементи політичної карти світу.
 • Періоди формування політичної карти світу.
 • Підсумки.
 • Класифікація країн за формою правління та адміністративно-територіальним устроєм. Політичні та економічні системи країн.
 • Політичні та економічні системи сучасних держав.
 • Підсумки.
 • Типологія держав. Міжнародні організації.
 • Міжнародні організації. Загальнополітичні та спеціальні організації.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 27.
  1 г
 • Кількість і рух населення. Міграційні процеси.
 • Міграційні процеси.
 • Підсумки.
 • Урбанізаційні процеси. Етнічний, мовний і релігійний склад населення світу.
 • Етнічний, мовний і релігійний склад населення світу.
 • Підсумки.
 • Трудові ресурси. Соціальна і професійна структура населення.
 • Соціальна і професійна структура населення.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 28.
  1 г
 • Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Географія світових мінеральних ресурсів.
 • Географія світових мінеральних ресурсів.
 • Підсумки.
 • Земельні, водні, лісові ресурси.
 • Водні ресурси.
 • Лісові ресурси.
 • Підсумки.
 • Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси.
 • Кліматичні ресурси.
 • Рекреаційні ресурси.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 29.
  1 г
 • Світове господарство і міжнародний географічний поділ праці. НТР і світове господарство. Географія основних галузей промисловості світу.
 • НТР і світове господарство.
 • Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, металургія, машинобудування, хімічна промисловість). Частина 1.
 • Географія основних галузей промисловості світу (лісова і деревообробна, легка, харчова промисловість). Частина 2.
 • Підсумки.
 • Сільське господарство. Географія світового транспорту.
 • Географія світового транспорту.
 • Підсумки.
 • Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародний туризм. Глобальні проблеми людства.
 • Міжнародний туризм.
 • Глобальні проблеми людства.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 30.
  1 г
 • Країни Європи. Загальний огляд. Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія.
 • Країни Європи. Німеччина. Велика Британія.
 • Країни Європи. Франція. Італія.
 • Підсумки.
 • Польща. Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова.
 • Угорщина. Румунія. Молдова.
 • Підсумки.
 • Білорусь. Росія.
 • Білорусь.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 31.
  1 г
 • Загальний огляд країн Азії. Південно-Східна Азія. Східна Азія.
 • Південно-Східна Азія.
 • Підсумки.
 • Японія, Китай.
 • Китай.
 • Підсумки.
 • Південно-Західна Азія. Південна Азія. Центральна Азія. Індія.
 • Південна Азія.
 • Центральна Азія.
 • Індія.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 32.
  1 г
 • Загальний огляд країн Північної Америки. США. Канада. Загальний огляд країн Латинської Америки.
 • США.
 • Канада.
 • Загальний огляд країн Латинської Америки.
 • Підсумки.
 • Загальний огляд країн Африки.
 • Субрегіони Африки.
 • Характеристика окремих країн Африки.
 • Підсумки.
 • Загальний огляд країн Австралії та Океанії.
 • Океанія.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 33.
  1 г