Історія України. Онлайн-підготовка до ЗНО

 • Демо уроку
 • Рекомендації з навчання на курсі
 • Відеолекція: Поява та розселення людей на території України
 • Тест 1.1
  40 хв
 • Відеолекція: Поширення землеробства й скотарства на землях України
 • Тест 1.2
  40 хв
 • Відеолекція: Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму
 • Тест 1.3
  40 хв
 • Відеолекція: Велике переселення народів. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян
 • Тест 1.4
  40 хв
 • Відеолекція: Розселення східнослов’янських племінних союзів. Руська земля. Утворення Київської держави. Внутрішня і зовнішня політика князів Олега, Ігоря
 • Тест 1.5
  40 хв
 • Відеолекція: Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Ольги, Святослава
 • Тест 1.6
  40 хв
 • Відеолекція: Князювання Володимира Великого. Запровадження християнства як державної релігії
 • Тест 1.7
  40 хв
 • Відеолекція: Ярослав Мудрий. «Руська правда
 • Тест 1.8
  40 хв
 • Відеолекція: Правління Ярославичів. Князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого в Києві. Боротьба з половецькою загрозою
 • Тест 1.9
  40 хв
 • Відеолекція: Роздробленість. Розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського, Галицького і Волинського князівств за доби роздробленості
 • Тест 1.10
  40 хв
 • Відеолекція: Розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської держави IX-XIIІ ст.
 • Тест 1.11
  40 хв
 • Відеолекція: Поширення писемності. Розвиток культури й освіти Київської держави
 • Тест 1.12
  40 хв
 • Відеолекція: Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала
 • Тест 1.13
  40 хв
 • Відеолекція: Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича. Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину
 • Тест 1.14
  40 хв
 • Відеолекція: Розвиток суспільно-політичного та господарського життя. Культура Галицько-Волинської держави
 • Тест 1.15
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі у складі різних держав у другій половині 14 – у першій половині 16 ст.
 • Тест 1.16
  40 хв
 • Відеолекція: Кревська унія. «Велике князівство Руське». Остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств
 • Тест 1.17
  40 хв
 • Відеолекція: Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Виникнення українського козацтва
 • Тест 1.18
  40 хв
 • Відеолекція: Соціально-економічне життя XV- поч. XVI ст. Розвиток культури та освіти
 • Тест 1.19
  40 хв
 • Тестування за темою 1
  40 хв
 • Відеолекція: Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній структурі українського суспільства
 • Тест 2.1
  40 хв
 • Відеолекція: Виникнення Запорозької Січі. Повстання 1590-х років (К. Косинського та С. Наливайка)
 • Тест 2.2
  40 хв
 • Відеолекція: Братський рух. Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури й освіти у др. пол. XVIст.
 • Тест 2.3
  40 хв
 • Відеолекція: Зміни в соціально-економічному житті. Відновлення церковної православної ієрархії в 1620 р. Розвиток культури та освіти в першій половині 17 ст.
 • Тест 2.4
  40 хв
 • Відеолекція: Козацтво у 20 – 30 рр. 17 ст.
 • Тест 2.5
  40 хв
 • Відеолекція: Національно-визвольна війна українського народу
 • Тест 2.6
  40 хв
 • Відеолекція: Утворення козацької держави – Гетьманщини
 • Тест 2.7
  40 хв
 • Відеолекція: Гетьманування Івана Виговського, Юрія Хмельницького. Поділ Гетьманщини
 • Тест 2.8
  40 хв
 • Відеолекція: Лівобережна Гетьманщина 60–80 рр. 17 ст.
 • Тест 2.9
  40 хв
 • Відеолекція: Правобережна Гетьманщина, Запорожжя та Слобожанщина в 60–80 рр. 17 ст.
 • Тест 2.10
  40 хв
 • Відеолекція: Гетьманування Івана Мазепи. Північна війна
 • Тест 2.11
  40 хв
 • Відеолекція: Гетьманщина в 20 – 40 рр. 18 ст.
 • Тест 2.12
  40 хв
 • Відеолекція: Розвиток культури та освіти у другій половині XVII ст. – першій половині XVIII ст.
 • Тест 2.13
  40 хв
 • Тестування за темою 2
  40 хв
 • Відеолекція: Лівобережна, Слобідська та Південна Україна в другій половині 18 ст.
 • Тест 3.1
  1 г 40 хв
 • Відеолекція: Правобережна та Західна Україна в другій половині 18 ст.
 • Тест 3.2
  40 хв
 • Відеолекція: Розвиток української культури, науки й освіти в другій половині 18 ст.
 • Тест 3.3
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі у складі Російської імперії в першій половині 19 ст.
 • Тест 3.4
  40 хв
 • Відеолекція: Початок українського національного відродження. Кирило-Мефодіївське братство
 • Тест 3.5
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі у складі Австрійської імперії в першій половині 19 ст. Національне відродження
 • Тест 3.6
  40 хв
 • Відеолекція: Національний рух у підавстрійській Україні в середині 19 ст.
 • Тест 3.7
  40 хв
 • Відеолекція: Розвиток культури, освіти й науки в першій половині 19 ст.
 • Тест 3.8
  40 хв
 • Відеолекція: Реформи 1860–1870-х рр. у підросійській Україні. Національний рух
 • Тест 3.9
  40 хв
 • Відеолекція: Суспільно-політичне життя в підавстрійській Україні в другій половині ХІХ ст.
 • Тест 3.10
  40 хв
 • Відеолекція: Розвиток культури, освіти, науки в кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст.
 • Тест 3.11
  40 хв
 • Відеолекція: Політизація українського національного руху в підросійській Україні на початку ХХ ст.
 • Тест 3.12
  40 хв
 • Відеолекція: Суспільно-політичне життя та національний рух у підросійській Україні 1905–1914 рр.
 • Тест 3.13
  1 г
 • Відеолекція: Соціально-економічне та суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 1901–1914 рр.
 • Тест 3.14
  40 хв
 • Тестування за темою 3
  40 хв
 • Відеолекція: Україна в роки Першої світової війни
 • Тест 4.1
  40 хв
 • Відеолекція: Початок Української революції
 • Тест 4.2
  40 хв
 • Відеолекція: Українська революція в листопаді 1917 р. – січні 1918 р.
 • Тест 4.3
  40 хв
 • Відеолекція: Брестський мир. Гетьманат П. Скоропадського
 • Тест 4.4
  40 хв
 • Відеолекція: Західноукраїнська Народна Республіка
 • Тест 4.5
  40 хв
 • Відеолекція: 1919 р.: утвердження УСРР та окупація України білогвардійцями
 • Тест 4.6
  40 хв
 • Відеолекція: 1920 рік: польсько-радянська війна та відновлення радянської влади в Україні
 • Тест 4.7
  40 хв
 • Відеолекція: Входження УРСР до складу СРСР. Неп
 • Тест 4.8
  40 хв
 • Відеолекція: Впровадження радянської українізації в УСРР
 • Тест 4.9
  40 хв
 • Відеолекція: Форсована індустріалізація та суцільна колективізація в радянській Україні
 • Тест 4.10
  40 хв
 • Відеолекція: Утвердження тоталітарного режиму та масові репресії в Україні в 30-х рр. ХХ ст. Культурне життя
 • Тест 4.11
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі у складі Польщі у 1921 – 1939 рр
 • Тест 4.12
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі у складі Чехословаччини та Румунії у 1921 – 1939 рр
 • Тест 4.13
  40 хв
 • Тестування за темою 4
  40 хв
 • Відеолекція: Початок Другої світової війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників
 • Тест 5.1
  40 хв
 • Відеолекція: Нацистський окупаційний режим. Рух опору
 • Тест 5.2
  40 хв
 • Відеолекція: Визволення України. Завершення Другої світової війни
 • Тест 5.3
  40 хв
 • Відеолекція: Україна в період повоєнної відбудови
 • Тест 5.4
  40 хв
 • Відеолекція: Завершення радянізації західних областей України. Розгортання ідеологічних кампаній
 • Тест 5.5
  40 хв
 • Відеолекція: Культура, освіта та наука у другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр
 • Тест 5.6
  40 хв
 • Відеолекція: Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950-х – на початку 1960-х
 • тест 5.7
  40 хв
 • Відеолекція: Культура, освіта та наука за доби «Відлиги». Опозиційний рух
 • Тест 5.8
  40 хв
 • Відеолекція: Радянський лад та соціально-економічний розвиток у добу «Застою»
 • Тест 5.9
  40 хв
 • Відеолекція: Культура, освіта та наука в добу «Застою». Опозиційний рух
 • Тест 5.10
  40 хв
 • Відеолекція: Початок «Перебудови». Соціально-економічне та суспільно-політичне життя в УРСР
 • Тест 5.11
  40 хв
 • Відеолекція: Політичні реформи за «Перебудови». Суверенізація УРСР
 • Тест 5.12
  40 хв
 • Відеолекція: Державотворчий процес у незалежній Україні у 1991 – 1996 рр
 • Тест 5.13
  40 хв
 • Відеолекція: Соціально-економічне та суспільно-політичне життя в незалежній Україні
 • Тест 5.14
  40 хв
 • Відеолекція: Культура, наука, спорт та релігійне життя в незалежній Україні
 • Тест 5.15
  40 хв
 • Відеолекція: Революція Гідності 2013 – 2014 рр. та агресія Росії проти України
 • Тест 5.16
  40 хв
 • Тестування за темою 5
  40 хв
 • Відеолекція: Стародавня історія України
 • Тест 6.1
  40 хв
 • Відеолекція: Виникнення та розквіт Київської Русі
 • Тест 6.2
  40 хв
 • Відеолекція: Галицько-Волинська держава
 • Тест 6.3
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (др.половина 14 – перша половина 16 ст.)
 • Тест 6.4
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина 16 – перша половина 17 ст.)
 • Тест 6.5
  40 хв
 • Відеолекція: Національно-визвольна війна середини XVII ст.
 • Тест 6.6
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі у кінці XVII – у першій половині XVIIІ ст.
 • Тест 6.7
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі у складі Російської імперії у другій половині XVIIІ ст. – у ХІХ ст.
 • Тест 6.8
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі у складі Австро-Угорської імперії у другій половині XVIII – у ХІХ ст. Культура України у у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.
 • Тест 6.9
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі в 1900-1914 рр. та Перша світова війна.
 • Тест 6.10
  40 хв
 • Відеолекція: Українська революція 1917-1920 рр.
 • Тест 6.11
  40 хв
 • Відеолекція: Українські землі в 1920-х – 1930-х рр.
 • Тест 6.12
  40 хв
 • Відеолекція: Україна в Другій світовій війні
 • Тест 6.13
  40 хв
 • Відеолекція: Повоєнна відбудова. Відлига. Застій. Перебудова
 • Тест 6.14
  40 хв
 • Відеолекція: Проголошення незалежності України. Події 1991 – 2015 р.
 • Тест 6.15
  40 хв
 • Підсумковий тест №1
  1 г 20 хв
 • Підсумковий тест №2
  1 г 20 хв
 • Підсумковий тест №3
  1 г 20 хв