ЗНО Математика. Курси підготовки.

 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Числа. Числові вирази. Подільність. НСД. НСК.
 • Основні теоретичні відомості.
 • Ознаки подільності.
 • Прості та складені числа.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Дроби. Дії з дробами.
 • Основні теоретичні відомості.
 • Дії з дробами.
 • Дії над звичайними дробами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Цілі, раціональні та дійсні числа.
 • Основні теоретичні відомості.
 • Числові проміжки.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Степінь. Корінь. Відсотки. Пропорція.
 • Степінь.
 • Корінь.
 • Відсотки.
 • Пропорція.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Різновиди виразів у алгебрі. Означення області допустимих значень.
 • Основні теоретичні відомості.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Цілі вирази, тотожні перетворення цілих виразів.
 • Одночлени. Основні теоретичні відомості.
 • Многочлени. Арифметичні дії із многочленами. Розклад многочленів на множники.
 • Формули скороченого множення.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Раціональні дроби.
 • Додавання та віднімання алгебраїчних дробів.
 • Множення та ділення алгебраїчних дробів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Ірраціональні вирази, область допустимих значень.
 • Основні теоретичні відомості.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Підсумки.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Означення тригонометричних співвідношень для довільних кутів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Тригонометричні тотожності, формули зведення та інші тригонометричні формули.
 • Розбір декількох завдань та тестів.
 • Розбір типових завдань.
 • Найпростіші геометричні фігури на площині - точка, пряма, промінь, відрізок, кут. Властивості найпростіших фігур. Бісектриса кута. Аксіоми планіметрії.
 • Паралельні прямі, їх властивості. Теорема Фалеса. Перпендикулярні прямі, перпендикуляр і похила.
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Основні показникові тотожності. Перетворення показникових виразів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Означення та властивості логарифму. Десятковий та натуральний логарифми. Логарифмування та потенціювання.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Логарифмічні тотожності. Тотожні перетворення виразів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія задач ЗНО. Тотожні перетворення логарифмічних виразів.
 • Підсумки.
 • Коло круг та їх елементи. Довжина кола, площа круга. Радіана міра дуги. Довжина дуги кола.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Центральні та вписані кути, хорди, дотичні та їх властивості. Площа сектора та сегмента.
 • Центральні та вписані кути, хорди, дотичні та їх властивості. Площа сектора та сегмента.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Розбір задач з теми «Центральний та вписані кути, хорди, дотичні».
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 4.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Цілі рівняння.
 • Лінійні рівняння з однією змінною.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Квадратні рівняння.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Неповні квадратні рівняння.
 • Теорема Вієта.
 • Цілі рівняння вищих степенів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Рівняння з модулем.
 • Рівняння з параметром.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія задач ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Лінійні нерівності. Метод інтервалів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Квадратні нерівності.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Нерівності з модулем.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО.
 • Домашнє завдання до 6.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Раціональні рівняння. Схема розв'язування дробово-раціональних рівнянь (ДРР).
 • Розв'язування ДРР методом заміни змінної.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • ДДР з параметрами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Метод інтервалів розв'язання дробово-раціональних нерівностей. Дробово-раціональні нерівності з параметрами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Методи розв'язання ірраціональних рівнянь. Відокремлення квадратного кореня, зведення до системи рівнянь, спряженість в рівняннях.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Методи розв'язування ірраціональних нерівностей.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів ірраціональних рівнянь.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів ірраціональних нерівностей.
 • Основні елементи, різновиди та властивості трикутників. Сума кутів, середня лінія трикутників.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Медіани, бісектриси, висоти трикутників та їх властивості.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Прямокутні трикутники, пропорційні відрізки, теорема Піфагора, співвідношення сторін та кутів. Рівнобедрений та правильний трикутники.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Показникові рівняння.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Показниково - степеневі рівняння, показникові рівняння з параметрами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з теми «Показникові рівняння».
 • Підсумки.
 • Теорема косинусів та синусів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Вписані та описані трикутники. Площа трикутника.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з теми «Трикутники».
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Показникові нерівності.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Заміна змінної в показникових нерівностей.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з теми «Показникові нерівності».
 • Підсумки.
 • Чотирикутник та його елемент.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат. Площі цих фігур.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Трапеція, середня лінія трапеції та властивості. Площа трапеції.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з теми «Чотирикутники».
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Многокутник та його елементи. Опуклий многокутник. Периметр многокутника, сума кутів опуклого многокутника.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Правильний многокутнник та його властивості.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Вписані в коло та описані навколо кола многокутники.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Прямокутна система координат на площині, координати точки; формули для обчислення відстані між двома точками та координат середини відрізка.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Рівняння прямої та кола. Умови перпендикулярності та паралельності прямих на площині. Умови перетину прямої та кола.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 12.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Найпростіші логаріфмічні рівняння.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Заміна змінної та інші методи розв'язання логарифмічних рівнянь.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Логарифмічні рівняння".
 • Підсумки.
 • Поняття вектора, довжина, колiнеарнi, рiвні вектори, координати вектора.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число; розклад вектора за двома неколінеарними векторами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Скалярний добуток векторів та його властивості; формула для знаходження кута між векторами; умови колінеарності та перпенди-кулярності векторів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Вектори на площині".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Найпростіші логарифмічні нерівності.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Заміна змінної у логарифмічних нерівностях.
 • Приклади завдань ЗНО з теми «Логарифмічні нерівності».
 • Підсумки.
 • Симетрія відносно точки та прямої на площині.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Поворот, паралельне перенесення, перетворення подібності, гомотетія.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Подібність трикутників".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Найпростіші тригонометричні рівняння.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Тригонометричні рівняння, що зводяться до квадратних, однорідні тригонометричні рівняння, спосіб розкладання на множники.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Використання обмеженості тригонометричних функцій, формул зниження степеня та інших перетворень для розв'язання тригонометричних рівнянь.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Тригонометричні рівняння".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Найпростіші тригонометричні нерівності.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Тригонометричні нерівності більш складних типів.
 • Розбір прикладів за темою "Тригонометричні нерівності".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 16.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Системи рівнянь та нерівностей.
 • Системи лінійних рівнянь.
 • Системи рівнянь вищих степенів.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань з теми "Системи рівнянь та нерівностей".
 • Підсумки.
 • Аксіоми і теореми стереометрії; взаємне розміщення прямих у просторі, прямої та площини у просторі, площин у просторі.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Ознаки паралельності прямих, прямої і площини, площин; ознаки перпендикулярності прямої і площини, двох площин.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Проекція похилої на площину, теорема про три перпендикуляра.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань з теми "Прямі та площини у просторі".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 17.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Системи раціональних та ірраціональних рівнянь.
 • Системи показникових та логарифмічних рівнянь.
 • Типові приклади з теми "Системи раціональних, ірраціональних, показникових та логарифмічних рівнянь".
 • Підсумки.
 • Кут між прямими та кут між площинами. Двогранний кут. Многогранники. Види многогранників. Призма.
 • Прямокутний паралелепипед. Об'єм призми.
 • Типові завдання з теми "Прямокутний паралелепипед".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 18.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Системи тригонометричних рівнянь.
 • Системи тригонометричних нерівностей.
 • Розбір типових прикладів з теми "Системи тригонометричних рівнянь та нерівностей".
 • Підсумки.
 • Піраміда. Різновиди пірамід, основні елементи та властивості.
 • Зрізана піраміда. Об'єм піраміди та зрізаної піраміди.
 • Розбір типових прикладів з теми "Піраміда".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 19.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Арифметична прогресія.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Геометрична прогресія.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Прогресії".
 • Підсумки.
 • Тіла обертання. Циліндр. Основні елементи та властивості.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Площа поверхні та об’єм циліндра.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Циліндр".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 20.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Функції, основні властивості функцій.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Основні елементарні функції - степенева, показникові, логарифмічна.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Тригонометричні функції.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклад завдання зно з теми "Функції".
 • Підсумки.
 • Конус. Основні властивості та елементи. Зрізаний конус.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Площа поверхні та об'єм конуса.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Приклад завдання зно з теми "Конус".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 21.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Побудова графіків методом геометричних перетворень. Найпростіші випадки. Частина 1.
 • Побудова графіків методом геометричних перетворень. Найпростіші випадки. Частина 2.
 • Перетворення графіків тригонометричних функцій.
 • Побудова графіків методом геометричних перетворень функцій, що містять модуль. Графічний метод розв’язання рівнянь.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Побудова графіків методом геометричних перетворень".
 • Підсумки.
 • Куля і сфера. Основні властивості. Дотична площина та дотична пряма.
 • Кульовий сектор, кульовий сегмент, площа сфери, об'єм кулі.
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Куля та сфера".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 22.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Прямокутна система координат у просторі.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Вектори у просторі та основні дії з векторами.
 • Розбір завдань та тестів ЗНО.
 • Типові приклади з теми "Координати та вектори у просторі".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 23.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Границя функцій. Неперервність функцій.
 • Означення похідної. Таблиця похідних. Правила диференціювання. Похідна складеної функції.
 • Фізичний та геометричний зміст похідної.
 • Рівняння дотичної до графіка функції.
 • Типові приклади з теми "Похідна".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 24.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Зростання/спадання, максимуми та мінімуми функції.
 • Схема дослідження функцій.
 • Приклади завдань з теми "Дослідження функцій".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 25.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Первісна, невизначений інтеграл.
 • Визначений інтеграл, площа криволінійної трапеції, формула Ньютона - Лейбниця.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів. Частина 1.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів. Частина 2.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 26.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Основні відомості про множини. Дії над множинами.
 • Перестановки, розміщення, комбінації. Правила суми та добутку.
 • Типологія завдань ЗНО з розбором окремих прикладів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 27.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Основні теоретичні відомості з елементарної теорії ймовірностей.
 • Приклади поглибленого рівня (використання комбінаторики для розв'язання завдань з теорії ймовірностей).
 • Приклади завдань ЗНО з теми "Елементи теорії ймовірностей".
 • Домашнє завдання до 28.
  1 г
 • Вхідний тижневий тест.
  1 г
 • Основні поняття математичної статистики. Типи графічного подання статистичної інформації.
 • Приклади завдань ЗНO з теми "Елементи статистики".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 29.
  1 г