ЗНО Українська література. Курси підготовки.

 • Вхідне тестування
  1 г
 • Історія виникнення. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (календарно-обрядові та соціально побутові). Приклади пісень.
 • Життя та творчість Марусі Чурай. Пісні. Приклади ТЛ: анафора, рефрен, постійні епітети. персоніфікація, символ, гіпербола.
 • Історичні пісні. Думи. Балади. Історія виникнення. ТЛ: персоніфікація, символ, гіпербола.
 • Розбір завдань ЗНО попередніх років, прикладів та поширених помилок за темою "Фольклор".
 • Балада «Бондарівна».
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • «Повість минулих літ», особистість автора. Короткий зміст та аналіз.
 • «Слово про похід Ігорів». Питання авторства.
 • Розбір завдань ЗНО попередніх років, прикладів та поширених помилок за темою "Давня українська література".
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Григорій Сковорода. Біографія. Огляд творів: «Всякому місту - звичай і права», «Бджола та шершень». Афоризми.
 • Тема, ідея та мотив художнього твору. Його проблематика та конфлікт. Що таке сюжет, та що таке композиція художнього твору. Позасюжетні елементи.
 • Українська література ренесансу і бароко. Що таке тропи. Епітет, порівняння, метафора, алегорія, гіпербола, метонімія, оксиморон. Приклади троп.
 • Підсумок.
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Класицизм та його основні риси.
 • Іван Котляревський. Творчість письменника - новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення «Енеїди».
 • Короткий зміст та аналіз твору «Енеїда». ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.
 • Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Короткий зміст та аналіз.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 4.
  1 г
 • Г. Квітка-Основ`яненко як яскравий представник сентименталізму. Короткий зміст та аналіз твору.
 • Тарас Шевченко. Біографія. Огляд першого (раннього періоду творчості) періоду творчості «До Основ`яненка», «Катерина», «Гайдамака».
 • Тарас Шевченко. Біографія. Огляд другого періоду творчості (період трьох літ). Поеми «Кавказ», «Сон» (короткий зміст та аналіз). Вірш «Заповіт» і мертвим і живим. ТЛ: сарказм, гротеск, карикатура.
 • Тарас Шевченко. Біографія. Огляд третього періоду творчості (період заслання). Вірш «Мені однаково».
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Пантелеймон Куліш. Історія написання. ТЛ: історичний роман.
 • «Чорна рада» Короткий зміст. Характеристика персонажів. Аналіз твору.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 6.
  1 г
 • Теорія Л: епос, новелла, оповідання, повість, роман. Різновиди повісті та роману.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Біографія Івана Нечуя-Левицького. Історичний огляд ситуації українського села під час написання повісті «Кайдашева сім'я» короткий зміст.
 • Характеристика головних персонажів та аналіз твору.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Панас Мирний. Відомості з біографії. Історія написання роману «Хіба ревуть воли…» в співавторстві з Іваном Біликом.
 • «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (скорочено) - соціально-психологічний роман. Широта представлення народного життя. Сюжет твору. ТЛ: соціально-психологічний роман.
 • «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» характеристика головних персонажів.
 • Види комічного: гумор, іронія, сарказм, гротеск. Стилі: сентименталізм, романтизм, реалізм. Т.Г. Шевченко вірш «До Основ ненка» як приклад романтизму.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Іван Карпенко-Карий. Біографія Драматурга та розповідь про театр корифеїв. Т.Л. драма, комедія, трагікомедія, власне драма, містерія, драма-феєрія.
 • «Мартин Боруля» короткий зміст та аналіз твору.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Іван Франко. Історія та характеристика трьох збірок поета. ТЛ: лірика, сонет, гімн, послання, поема, тематичні різновиди лірики.
 • Додаткові факти. Парипа П. Почерк генія: історії з життя І. Франка.
 • Поема «Мойсей» короткий зміст та аналіз твору.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Визначати дво- і трискладові віршові розміри.
 • Літературний процес в кінці 19 на поч. 20 ст.
 • Український модернізм і його особливості; модерністські напрями та течії: імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 12.
  1 г
 • Михайло Коцюбинський «Intermezzo» аналіз твору.
 • Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків» аналіз твору.
 • Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду. Її проза. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї прози. ТЛ: взаємопроникнення літературних родів.
 • «Земля» короткий зміст. Аналіз твору.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. ТЛ: неоромантизм. «Contra spem spero!».
 • Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Проблематика твору. ТЛ: драма-феєрія.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Микола Вороний.
 • Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Павло Тичина «О панно Інно», «Пам'яті тридцяти», «Ви знаєте як липа шелестить». Кларнетизм.
 • Максим Рильський «Молюсь і вірю».
 • Микола Зеров «Київ - традиція».
 • Домашнє завдання до 16.
  1 г
 • Літературно-політична ситуація на Україні та наслідки революції. Тогочасні літературні угрупування.
 • Огляд та характеристика літературних організацій кінця 19 поч 20 ст.
 • М. Хвильовий. «Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.
 • Юрій Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття стилю в ранній творчості.
 • Юрій Яновський «Шаланда в морі».
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 17.
  1 г
 • ТЛ: поетичний синтаксис (інверсія, тавтологія, антитеза, анафора, епіфора, паралелізм) риторичні звертання та запитання, алітерація, асонанс.
 • Володимир Сосюра.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 18.
  1 г
 • Валер’ян Підмогильний. Біографічні дані про письменника. Роман "Місто". Огляд твору ТЛ: екзистенціалізм.
 • Остап Вишня. Життєвий і творчий шлях . «Моя автобіографія» як оригінальний жанр, гумористична розповідь про своє життя і літературну творчість.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 19.
  1 г
 • Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях драматурга-новатора, його творча співпраця з режисером модерного українського театру Лесем Курбасом.
 • Сатирична комедія «Мина Мазайло» - п'єса без позитивного героя. Особливості сюжету.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 20.
  1 г
 • Література в Західній Україні (до 1939 р). Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам. Богдан-Ігор Антонич.
 • Українська література періоду Другої світової війни та повоєнного десятиріччя. «Розстріляне відродження».
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 21.
  1 г
 • Олександр Довженко. Життєвий і творчий шлях. «Зачарована Десна», її автобіографічна основа, сповідальність оповіді.ТЛ: кіноповість, кінодраматургія.
 • Андрій Малишко відомості про поета. «Пісня про рушник».
 • Особливості поетичного стилю В. Симоненка. «Лебеді материнства».
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 22.
  1 г
 • Проза другої половини XX ст. загальний огляд. Шістдесятники. Дисиденти.
 • Олесь Гончар. Життєвий і творчий шлях письменника. Новела «За мить щастя». Образи Сашка Діденка та Лорі, художні засоби їх зображення.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 23.
  1 г
 • Особливості поетичного стилю В. Стуса.
 • Іван Драч – невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічний образ соняшника, сонця. ТЛ: балада (повторення).
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 24.
  1 г
 • Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю. «Страшні слова, коли вони мовчать...» – ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.
 • Історично-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». ТЛ: роман у віршах.
 • Іван Багряний. Життєвий і творчий шлях письменника. «Тигролови» як зразок пригодницького роману. ТЛ: поглиблення поняття про роман.
 • «Празька поетична школа» та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образи в поезії «Стилет чи стилос?..».
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 25.
  1 г
 • Українська література у другій половині XX століття. Спроба подолати канони соцреалізму. «Закулісний» розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій.
 • Літературні угрупування. Явище шістдесятництва (повтор), Нью-Йоркська група, постшістдесятники, українська «химерна проза». Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.
 • Історико-культурна картина літератури кінця XX – початку XXI століття. Літературні угруповання («Бу-Ба-Бу», «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» та ін.).
 • Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука, В. Слапчука та ін.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 26.
  1 г
 • Література елітна й масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х рр., його риси. ТЛ: постмодернізм (повторення).
 • Сучасні часописи та альманахи.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 27.
  1 г
 • Приклади використання знань з літератури в написанні власного висловлювання.
 • Урок-підсумок. Таблиця літературних стилів. Короткий огляд української літератури у контексті стилю та епохи. Тест - тренування.
 • Домашнє завдання до 28.
  1 г