ЗНО Біологія. Курс підготовки.

 • Демо уроку
 • Рекомендації з навчання на курсі
 • Відеолекція: Біологія як наука. Рівні організації живого. Методи біологічних досліджень
 • Тест
  40 хв
 • Відеолекція: Надцарство Еукаріоти. Царства тварин, рослин, та грибів. Класифікація живих організмів. Поняття про вид
 • Тест 1.1
  40 хв
 • Відеолекція: Тканини рослин
 • Тест 1.2
  40 хв
 • Відеолекція: Корінь: будова, основні функції. Видозміни кореня
 • Тест 1.3
  40 хв
 • Відеолекція: Пагін і стебло: будова і функції
 • Тест 1.4
  1 г
 • Відеолекція: Листок: структура та функції
 • Тест 1.5
  1 г
 • Відеолекція: Життя рослин
 • Тест 1.6
  1 г
 • Відеолекція: Квітка: її будова, значення і різноманіття. Запилення
 • Тест 1.7
  40 хв
 • Відеолекція: Насінина і плід
 • Тест 1.8
  40 хв
 • Відеолекція: Водорості і вищі спорові рослини
 • Тест 1.9
  40 хв
 • Відеолекція: Насінні рослини
 • Тест 1.10
  40 хв
 • Відеолекція: Гриби і лишайники
 • Тест 1.11
  40 хв
 • Підсумковий тест №1
  2 г
 • Відеолекція: Одноклітинні тварини або тип Найпростіші
 • Тест 2.1
  5 г
 • Відеолекція: Клітина і тканини тварин. Тіло й системи органів
 • Тест 2.2
  40 хв
 • Відеолекція: Тип Губки. Тип Кишковопорожнинні
 • Тест 2.3
  1 г
 • Відеолекція: Тип Плоскі черви
 • Тест 2.4
  1 г
 • Відеолекція: Тип Круглі черви, або Нематоди
 • Тест 2.5
  40 хв
 • Відеолекція: Тип Кільчасті черви
 • Тест 2.6
  40 хв
 • Відеолекція: Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні
 • Тест 2.7
  40 хв
 • Відеолекція: Клас Комахи. Будова тіла і системи органів
 • Тест 2.9
  40 хв
 • Відеолекція: Тип Молюски
 • Тест 2.12
  40 хв
 • Відеолекція: Тип Хордові. Класи Безчерепні і Круглороті
 • Тест 2.13
  40 хв
 • Відеолекція: Клас Хрящові риби
 • Тест 2.14
  40 хв
 • Відеолекція: Клас Кісткові риби
 • Тест 2.15
  40 хв
 • Відеолекція: Земноводні або Амфібії
 • Тест 2.16
  40 хв
 • Відеолекція: Клас Плазуни або Рептилії
 • Тест 2.17
  40 хв
 • Відеолекція: Клас Птахи. Зовнішня будова і скелет
 • Тест 2.18
  40 хв
 • Відеолекція: Клас Птахи, системи внутрішніх органів, розмноження, розвиток, міграції
 • Тест 2.19
  40 хв
 • Відеолекція: Клас Птахи. Різноманіття
 • Тест 2.20
  40 хв
 • Відеолекція: Клас Ссавці або Звірі: будова тіла, скелет
 • Тест 2.21
  40 хв
 • Відеолекція: Системи внутрішніх органів і розмноження ссавців. Першозвірі та сумчасті
 • Тест 2.22
  40 хв
 • Відеолекція: Плацентарні ссавці
 • Тест 2.23
  40 хв
 • Підсумковий тест № 2
  2 г
 • Відеолекція: Мікро- і макроелементи. Мінеральні солі й вода в організмі
 • Тест 3.1
  40 хв
 • Відеолекція: Біологічні молекули. Ліпіди: жири і жироподібні речовини
 • Тест 3.2
  40 хв
 • Відеолекція: Вуглеводи. Біополімери і макромолекули
 • Тест 3.3
  40 хв
 • Відеолекція: Амінокислоти і білки. Рівні організації білків
 • Тест 3.4
  40 хв
 • Відеолекція: Різноманітність білків. Біологічний каталіз
 • Тест 3.5
  40 хв
 • Відеолекція: Нуклеотиди і нуклеїнові кислоти. Різноманітність структури і функцій нуклеїнових кислот
 • Тест 3.6
  40 хв
 • Відеолекція: Функція й будова ДНК. Єдність хімічного складу живих організмів
 • Тест 3.7
  40 хв
 • Відеолекція: Історія і методи вивчення клітини. Клітинна теорія. Розміри і форма клітин
 • Тест 3.8
  40 хв
 • Відеолекція: Структура й функції плазматичної мембрани. Поверхневий апарат
 • Тест 3.9
  40 хв
 • Відеолекція: Клітинне ядро: будова і функції. Генетичний апарат. Хромосоми і каріотип
 • Тест 3.10
  40 хв
 • Відеолекція: Організація цитоплазми еукаріотичної клітини. Цитоскелет
 • Тест 3.11
  40 хв
 • Відеолекція: Поняття метаболізму. Мітохондрії. Енергетичний обмін і клітинне дихання
 • Тест 3.12
  40 хв
 • Відеолекція: Пластиди. Молекулярні механізми фотосинтезу
 • Тест 3.13
  40 хв
 • Відеолекція: Життєвий цикл клітини. Мітоз.
 • Тест 3.14
  40 хв
 • Відеолекція: Редукційний поділ клітин, або мейоз
 • Тест 3.15
  40 хв
 • Підсумковий тест № 3
  2 г
 • Відеолекція: Опорно-рухова система людини. Скелет
 • Тест 4.1
  40 хв
 • Відеолекція: Функції і будова скелетних м’язів. Робота м’язів
 • Тест 4.2
  40 хв
 • Відеолекція: Травна система і травлення
 • Тест 4.3
  40 хв
 • Відеолекція: Дихальна система і дихання
 • Тест 4.4
  40 хв
 • Відеолекція: Кров, її склад та функції. Лімфа. Зсідання крові. Групи крові. Переливання крові
 • Тест 4.5
  40 хв
 • Відеолекція: Кровоносна система. Будова серця і система кровообігу
 • Тест 4.6
  40 хв
 • Відеолекція: Виділення. Сечовидільна система
 • Тест 4.7
  40 хв
 • Відеолекція: Покриви тіла. Терморегуляція
 • Тест 4.8
  40 хв
 • Відеолекція: Нервова система. Центральна і периферична нервова система. Спинний мозок
 • Тест 4.9
  40 хв
 • Відеолекція: Головний мозок. Вегетативна нервова система
 • Тест 4.10
  40 хв
 • Відеолекція: Сенсорні системи. Око і зір
 • Тест 4.11
  40 хв
 • Відеолекція: Слухова й інші сенсорні системи
 • Тест 4.12
  40 хв
 • Відеолекція: Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи. Умовні та безумовні рефлекси. Сон. Біоритми
 • Тест 4.13
  40 хв
 • Відеолекція: Гомеостаз організму. Нервова й гуморальна регуляція. Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції
 • Тест 4.14
  40 хв
 • Відеолекція: Гормони, вітаміни та інші біологічно активні речовини
 • Тест 4.15
  40 хв
 • Відеолекція: Імунітет. Алергія. СНІД
 • Тест 4.16
  40 хв
 • Відеолекція: Будова та функції репродуктивної системи людини. Менструальний цикл
 • Тест 4.17
  40 хв
 • Відеолекція: Вагітність. Плацента, її функції. Ембріональний і постембріональний розвиток людини
 • Тест 4.18
  40 хв
 • Відеолекція: Віруси, або неклітинна форма живої матерії
 • Тест 4.19
  40 хв
 • Відеолекція: Віруси, пріони та віроїди— збудники хвороб людини, тварин і рослин
 • Тест 4.20
  40 хв
 • Відеолекція: Надцарство Прокаріоти. Будова клітин прокаріотів. Бактерії
 • Тест 4.21
  40 хв
 • Відеолекція: Життєдіяльність бактерій. Значення в житті людини
 • Тест 4.22
  40 хв
 • Підсумковий тест №4
  2 г
 • Відеолекція: Розмноження і статевий процес у багатоклітинних організмів
 • Тест 5.1
  40 хв
 • Відеолекція: Будова статевих клітин. Гаметогенез, або передзародковий розвиток
 • Тест 5.2
  40 хв
 • Відеолекція: Генетика: історія, завдання і методи
 • Тест 5.3
  40 хв
 • Відеолекція: Генетична термінологія і символіка
 • Тест 5.4
  40 хв
 • Відеолекція: Закони Менделя, їхній статистичний характер
 • Тест 5.5
  40 хв
 • Відеолекція: Взаємодії генів. Як взаємодіють алельні гени
 • Тест 5.6
  40 хв
 • Відеолекція. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене і позаядерне успадкування
 • Тест 5.7
  40 хв
 • Відеолекція: Будова і дія гена. Матричний синтез ДНК, РНК і біосинтез білку
 • Тест 5.8
  40 хв
 • Відеолекція: Модифікаційна і генетична мінливість
 • Тест 5.9
  40 хв
 • Відеолекція: Генетична мінливість: мутації й рекомбінації генетичного матеріалу
 • Тест 5.10
  40 хв
 • Відеолекція: Генетика людини й медична генетика
 • Тест 5.11
  40 хв
 • Відеолекція: Запліднення. Індивідуальний розвиток і його етапи. Ембріональний розвиток тварин
 • Тест 5.12
  40 хв
 • Відеолекція: Постембріональний ровиток. Ріст, статеве дозрівання і тривалість життя
 • Тест 5.13
  40 хв
 • Відеолекція: Життєві цикли: їхні особливості в різних групах організмів
 • Тест 5.14
  40 хв
 • Відеолекція: Селекція, сучасні генетичні й клітинні технології
 • Тест 5.15
  40 хв
 • Підсумковий тест № 5
  2 г
 • Відеолекція: Екологія як наука. Середовище існування. Екологічні фактори та їхній вплив на живі організми
 • Тест 6.1
  40 хв
 • Відеолекція: Популяція і її властивості. Біологічні адаптивні ритми
 • Тест 6.2
  40 хв
 • Відеолекція: Поняття про екологічну систему
 • Тест 6.3
  40 хв
 • Відеолекція: Потоки речовини й енергії, ланцюги живлення й трофічні рівні
 • Тест 6.4
  40 хв
 • Відеолекція: Біосфера та її межі. Кругообіг речовин в у природі
 • Тест 6.5
  40 хв
 • Відеолекція: Еволюція. Еволюційні теорії Ламарка і Дарвіна
 • Тест 6.6
  40 хв
 • Відеолекція: Докази еволюції та методи її дослідження
 • Тест 6.7
  40 хв
 • Відеолекція: Синтетична теорія еволюції. Мікроеволюція, видоутворення
 • Тест 6.8
  40 хв
 • Відеолекція: Макроеволюція та її закономірності
 • Тест 6.9
  40 хв
 • Відеолекція: Хімічна еволюція і проблема виникнення життя на Землі
 • Тест 6.10
  40 хв
 • Відеолекція: Історія життя на Землі
 • Тест 6.11
  40 хв
 • Відеолекція: Походження людини
 • Тест 6.12
  40 хв
 • Відеолекція: Система органічного світу. Біологія і майбутнє людства
 • Тест 6.13
  40 хв
 • Підсумковий тест №6
  2 г
 • Узагальнюючий тест на рівні ЗНО
  2 г