Підготовка до ЗНО з математики.

 • Демо уроку
 • Рекомендації з навчання на курсі
 • Пояснення та рекомендації щодо проходження тестів
 • Список рекомендованої літератури
 • Відеолекція: Натуральні числа
 • Тест 1.1
  2 г 15 хв
 • Відеолекція: Цілі та раціональні числа
 • Тест 1.2
  2 г 15 хв
 • Відеолекція: Дійсні числа. Координатна пряма
 • Тест 1.3
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Відношення і пропорції
 • Тест 1.4
  2 г
 • Відеолекція: Відсоткові розрахунки
 • Тест 1.5
  2 г
 • Відеолекція: Числові множини. Координатна площина
 • Тест 1.6
  1 г 30 хв
 • Тестування за модулем 1
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Основні геометричні фігури
 • Тест 2.1
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Паралельні прямі
 • Тест 2.2
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Трикутник. Рівнобедрений трикутник
 • Тест 2.3
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Медіана, бісектриса, висота трикутника
 • Тест 2.4
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Ознаки рівності трикутників
 • Тест 2.5
  1 г 15 хв
 • Тестування за модулем 2
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Рівняння прямої
 • Тест 3.1
  2 г
 • Відеолекція: Перетворення лінійних виразів
 • Тест 3.2
  2 г 30 хв
 • Відеолекція: Лінійні нерівності
 • Тест 3.3
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Модуль числа
 • Тест 3.4
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Рівняння з модулем
 • Тест 3.5
  2 г 15 хв
 • Тестування за модулем 3
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Степінь та його властивості. Формули скороченого множення
 • Тест 4.1
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Квадратична функція та її графік
 • Тест 4.2
  2 г
 • Відеолекція: Квадратні корені
 • Тест 4.3
  2 г
 • Відеолекція: Квадратні рівняння
 • Тест 4.4
  2 г
 • Відеолекція: Рівняння, що зводяться до квадратних
 • Тест 4.5
  2 г
 • Відеолекція: Системи рівнянь
 • Тест 4.6
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Квадратні нерівності
 • Тест 4.7
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Метод інтервалів
 • Тест 4.8
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Метод інтервалів (продовження)
 • Тест 4.9
  1 г 15 хв
 • Відеолекція: Арифметична прогресія
 • Тест 4.10
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Геометрична прогресія
 • Тест 4.11
  1 г 45 хв
 • Тестування за модулем 4
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Прямокутний трикутник
 • Тест 5.1
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Розв’язування прямокутних трикутників
 • Тест 5.2
  2 г
 • Відеолекція: Коло і круг
 • Тест 5.3
  2 г 15 хв
 • Відеолекція: Вписане та описане кола трикутника. Площа трикутника
 • Тест 5.4
  2 г
 • Відеолекція: Подібність трикутників
 • Тест 5.5
  2 г
 • Відеолекція: Паралелограм
 • Тест 5.6
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Теорема косинусів
 • Тест 5.7
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Теорема синусів
 • Тест 5.8
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Трапеція
 • Тест 5.9
  2 г 15 хв
 • Відеолекція: Правильні многокутники
 • Тест 5.10
  2 г
 • Тестування за модулем 5
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Важливі класи функцій
 • Тест 6.2
  2 г 15 хв
 • Відеолекція: Степенева функція
 • Тест 6.4
  2 г
 • Відеолекція: Корінь n-го степеня
 • Тест 6.5
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Ірраціональні рівняння
 • Тест 6.6
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Ірраціональні нерівності
 • Тест 6.7
  1 г 45 хв
 • Тестування за модулем 6
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Тригонометричні функції
 • Тест 7.1
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Графіки тригонометричних функцій
 • Тест 7.2
  1 г 15 хв
 • Відеолекція: Основні тригонометричні формули
 • Тест 7.3
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Формули зведення
 • Тест 7.4
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Формули додавання
 • Тест 7.5
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Формули перетворення сум і добутків
 • Тест 7.6
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Обернені тригонометричні функції
 • Тест 7.7
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Основні тригонометричні рівняння
 • Тест 7.8
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Тригонометричні рівняння, що зводяться до алгебраїчних рівнянь
 • Тест 7.9
  1 г
 • Тестування за модулем 7
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Основні стереометричні фігури
 • Тест 8.1
  1 г
 • Відеолекція: Паралельність у просторі
 • Тест 8.2
  1 г
 • Відеолекція: Перпендикулярність у просторі
 • Тест 8.3
  1 г
 • Відеолекція: Кути у просторі
 • Тест 8.4
  1 г
 • Відеолекція: Паралелепіпед
 • Тест 8.5
  1 г
 • Відеолекція: Піраміда. Конус
 • Тест 8.6
  1 г
 • Відеолекція: Призма. Циліндр
 • Тест 8.7
  1 г
 • Відеолекція: Куля та сфера
 • Тест 8.8
  1 г
 • Відеолекція: Декартові координати
 • Тест 8.9
  1 г
 • Відеолекція: Вектори. Скалярний добуток векторів
 • Тест 8.10
  1 г 15 хв
 • Тестування за модулем 8
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Показникова функція. Показникові рівняння
 • Тест 9.1
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Показникові нерівності
 • Тест 9.2
  1 г
 • Відеолекція: Логарифм та його властивості. Логарифмічна функція
 • Тест 9.3
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Логарифмічні рівняння
 • Тест 9.4
  1 г
 • Відеолекція: Логарифмічні рівняння (продовження)
 • Тест 9.5
  1 г
 • Відеолекція: Логарифмічні нерівності
 • Тест 9.6
  1 г
 • Тестування за модулем 9
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Похідна. Похідна суми та різниці
 • Тест 10.1
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Похідна добутку, частки, складної функції
 • Тест 10.2
  1 г 30 хв
 • Механічний зміст похідної
 • Тест 10.3
  1 г
 • Відеолекція: Рівняння дотичної
 • Тест 10.4
  1 г 15 хв
 • Дослідження функції за допомогою похідної
 • Тест 10.5
  1 г
 • Відеолекція: Побудова графіків функцій
 • Тест 10.6
  1 г
 • Відеолекція: Інтегрування
 • Тест 10.7
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Площа криволінійної трапеції
 • Тест 10.8
  1 г 30 хв
 • Тестування за модулем 10
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Комбінаторні задачі.
 • Тест 11.1
  2 г 30 хв
 • Відеолекція: Ймовірність випадкової події
 • Тест 11.2
  1 г 30 хв
 • Відеолекція: Статистичний аналіз даних.
 • Тест 11.3
  1 г 30 хв
 • Тестування за модулем 11
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Раціональні рівняння.
 • Тест 12.1
  1 г
 • Відеолекція: Ірраціональні рівняння.
 • Тест 12.2
  1 г
 • Відеолекція: Ірраціональні нерівності.
 • Тест 12.3
  1 г
 • Відеолекція: Тригонометричні рівняння.
 • Тест 12.4
  1 г 15 хв
 • Відеолекція: Тригонометричні нерівності
 • Тест 12.5
  1 г 15 хв
 • Відеолекція: Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності
 • Тест 12.6
  1 г 15 хв
 • Відеолекція: Поява сторонніх коренів та втрата коренів рівнянь
 • Тест 12.7
  1 г
 • Відеолекція: Перетворення графіків функцій, що містять модуль
 • Тест 12.8
  1 г
 • Відеолекція: Використання властивостей функцій для розв’язання рівнянь та нерівностей
 • Тест 12.9
  1 г
 • Відеолекція: Рівняння з двома змінними
 • Тест 12.10
  1 г
 • Відеолекція: Рівняння та нерівності з параметрами
 • Тест 12.11
  1 г 45 хв
 • Відеолекція: Геометричні методи розв’язання задач з параметрами
 • Тест 12.12
  1 г 15 хв
 • Відеолекція: Використання похідної для розв’язання задач з параметрами
 • Тест 12.13
  1 г
 • Відеолекція: Знаходження параметрів за графіком функції
 • Тест 12.14
  1 г
 • Відеолекція: Геометричні методи обчислення інтегралів
 • Тест 12.15
  1 г
 • Відеолекція: Комбінаторика
 • Тест 12.16
  2 г 15 хв
 • Відеолекція: Обернена функція
 • Тест 12.17
  1 г
 • Відеолекція: Вписані кути
 • Тест 12.18
  1 г
 • Відеолекція: Вписані і описані чотирикутники
 • Тест 12.19
  1 г
 • Відеолекція: Комбінації тіл
 • Тест 12.20
  1 г
 • Тестування за модулем 12
  1 г 45 хв
 • Підсумкове тестування 1
  2 г 30 хв
 • Підсумкове тестування 2
  2 г 30 хв
 • Підсумкове тестування 3
  2 г 30 хв