ЗНО Українська мова та література. Курси підготовки.

 • Демо уроку
 • Рекомендації з навчання на курсі
 • Відеолекція: Лексикологія. Лексичне значення слова
 • Тест 1.1.1
  30 хв
 • Тест 1.1.2
  30 хв
 • Відеолекція: Синоніми. Антоніми. Явище паронімії
 • Тест 1.2.1
  30 хв
 • Тест 1.2.2
  30 хв
 • Відеолекція: Українська лексика за походженням. Лексичні запозичення з інших мов. Правопис слів іншомовного походження (орфографія)
 • Тест 1.5.1
  30 хв
 • Тест 1.5.2
  30 хв
 • Відеолекція: Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю Богуславку». Балада «Ой летіла стріла»
 • Тест 1.6.1
  40 хв
 • Тест 1.6.2
  40 хв
 • Відеолекція: Відомості з фразеології. Найуживаніші фразеологізми
 • Тест 1.7.1
  30 хв
 • Тест 1.7.2
  30 хв
 • Відеолекція: Художні засоби в уснопоетичних творах
 • Тест 1.8.1
  30 хв
 • Тест 1.8.2
  30 хв
 • Тестування за модулем 1
  1 г
 • Відеолекція: Голосні звуки. Склад. Наголос. Складні випадки наголошування. Правопис ненаголошених голосних у коренях слів
 • Тест 2.2.1
  1 г
 • Тест 2.2.2
  1 г
 • Відеолекція: Давня українська література. «Повість минулих літ» – жанрова своєрідність та аналіз уривків
 • Тест 2.3.1
  30 хв
 • Тест 2.3.2
  30 хв
 • Відеолекція: Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Уподібнення приголосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків в українській мові
 • Тест 2.4.1
  1 г
 • Тест 2.4.2
  1 г
 • Відеолекція: Спрощення в групах приголосних (орфографія)
 • Тест 2.5.1
  1 г
 • Тест 2.5.2
  1 г
 • Відеолекція: Слово про Ігорів похід» як пам’ятка давньої української літератури
 • Тест 2.6.1
  30 хв
 • Тест 2.6.2
  30 хв
 • Відеолекція: Позначення м’якості приголосних. Уживання знака м’якшення (орфографія)
 • Тест 2.7.1
  1 г
 • Тест 2.7.2
  1 г
 • Відеолекція: Уживання апострофа (орфографія)
 • Тест 2.8.1
  1 г
 • Тест 2.8.2
  1 г
 • Відеолекція: Подовження м’яких приголосних. Написання слів з подвоєними літерами (орфографія)
 • Тест 2.9.1
  1 г
 • Тест 2.9.2
  1 г
 • Відеолекція: Творчість Григорія Сковороди
 • Тест 2.10.1
  40 хв
 • Тест 2.10.2
  40 хв
 • Відеолекція: Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування голосних у дієслівних коренях (орфографія)
 • Тест 2.11.1
  1 г
 • Тест 2.11.2
  1 г
 • Відеолекція: Основні випадки чергування у-в, і-й
 • Тест 2.12.1
  1 г
 • Тест 2.12.2
  1 г
 • Тестування за модулем 2
  1 г
 • Відеолекція: Поема Івана Котляревського «Енеїда» – перший твір нової української літератури
 • Тест 3.2.1
  30 хв
 • Тест 3.2.2
  30 хв
 • Відеолекція: Префіксальний словотвір. Правопис префіксів (орфографія)
 • Тест 3.3.1
  1 г
 • Тест 3.3.2
  1 г
 • Відеолекція: Суфіксальний словотвір. Правопис суфіксів (орфографія)
 • Тест 3.4.1
  1 г
 • Тест 3.4.2
  1 г
 • Відеолекція: П’єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії
 • Тест 3.5.1
  30 хв
 • Тест 3.5.2
  30 хв
 • Відеолекція: Складні слова. Сполучні голосні в складних словах. Правопис складних слів (загальні правила)
 • Тест 3.6.1
  1 г
 • Тест 3.6.2
  1 г
 • Тест за модулем 3
  1 г
 • Відеолекція: Повість Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» – перший прозовий твір у новій українській літературі
 • Тест 4.1.1
  30 хв
 • Тест 4.1.2
  30 хв
 • Відеолекція: Іменник як частина мови. Іменники істоти та неістоти, власні й загальні. Велика літера у власних назвах
 • Тест 4.2.1
  1 г
 • Тест 4.2.2
  1 г
 • Відеолекція: Рід іменників; іменники спільного роду. Складні випадки визначення роду. Число іменників
 • Тест 4.3.1
  1 г
 • Тест 4.3.2
  1 г
 • Відеолекція: Рання творчість Тараса Шевченка (поеми «Гайдамаки» та «Катерина»)
 • Тест 4.4.1
  30 хв
 • Тест 4.4.2
  30 хв
 • Відеолекція: Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни. Поділ іменників першої та другої відмін на групи
 • Тест 4.5.1
  1 г
 • Тест 4.5.2
  1 г
 • Відеолекція: Особливості вживання та написання відмінкових форм
 • Тест 4.6.1
  1 г
 • Тест 4.6.2
  1 г
 • Відеолекція: Творчість Тараса Шевченка періоду «трьох літ» (поеми «Кавказ», «Сон», послання « І мертвим, і живим…»)
 • Тест 4.7.1
  30 хв
 • Тест 4.7.2
  30 хв
 • Відеолекція: Закінчення іменників у кличному відмінку. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
 • Тест 4.8.1
  1 г
 • Тест 4.8.2
  1 г
 • Відеолекція: Особливості відмінкових закінчень іменників у множині. Невідмінювані іменники в українській мові
 • Тест 4.9.1
  40 хв
 • Тест 4.9.2
  40 хв
 • Відеолекція: Аналіз віршів Т. Шевченка «Заповіт», «Мені однаково...». Значення творчості
 • Тест 4.10.1
  25 хв
 • Тест 4.10.2
  25 хв
 • Відеолекція: Творчість Пантелеймона Куліша. «Чорна рада» – перший історичний роман в українській літературі
 • Тест 4.12.1
  25 хв
 • Тест 4.12.2
  25 хв
 • Відеолекція: Правопис складних іменників та прикметників
 • Тест 4.13.1
  40 хв
 • Тест 4.13.2
  40 хв
 • Відеолекція: Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням та групи за будовою. Зауваги до правопису числівників
 • Тест 4.14.1
  40 хв
 • Тест 4.14.2
  40 хв
 • Відеолекція: Повість «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького
 • Тест 4.15.1
  30 хв
 • Тест 4.15.2
  30 хв
 • Відеолекція: Відмінювання кількісних числівників
 • Тест 4.16.1
  40 хв
 • Тест 4.16.2
  40 хв
 • Відеолекція: Відмінювання збірних та дробових числівників. Узгодження числівників з іменником. Позначення часу
 • Тест 4.17.1
  40 хв
 • Тест 4.17.2
  40 хв
 • Відеолекція: Творчість Панаса Мирного. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» як етапний твір у розвитку епічних творів
 • Тест 4.18.1
  30 хв
 • Тест 4.18.2
  30 хв
 • Відеолекція: Трагікомедія «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого
 • Тест 4.20.1
  30 хв
 • Тест 4.20.2
  30 хв
 • Тест за модулем 4
  1 г
 • Відеолекція: Творчість Івана Франка
 • Тест 5.2.1
  40 хв
 • Тест 5.2.2
  40 хв
 • Відеолекція: Час та спосіб дієслова. Словозміна дієслів
 • Тест 5.3.1
  40 хв
 • Тест 5.3.2
  40 хв
 • Відеолекція: Творчість Михайла Коцюбинського
 • Тест 5.4.1
  30 хв
 • Тест 5.4.2
  30 хв
 • Відеолекція: Повість «Земля» Ольги Кобилянської
 • Тест 5.6.1
  30 хв
 • Тест 5.6.2
  30 хв
 • Відеолекція: Творчість Лесі Українки
 • Тест 5.8.1
  40 хв
 • Тест 5.8.2
  40 хв
 • Відеолекція: Творчість Василя Стефаника. Новела «Камінний хрест» – зразок експресіонізму в українській літературі
 • Тест 5.10.1
  30 хв
 • Тест 5.10.2
  30 хв
 • Тестування за модулем 5
  1 г
 • Відеолекція: Творчість Миколи Вороного та Олександра Олеся
 • Тест 6.2.1
  20 хв
 • Тест 6.2.2
  20 хв
 • Відеолекція: Творчість Володимира Винниченка
 • Тест 6.4.1
  20 хв
 • Тест 6.4.2
  20 хв
 • Відеолекція: Творчість Павла Тичини та Максима Рильського
 • Тест 6.6.1
  20 хв
 • Тест 6.6.2
  20 хв
 • Тестування за модулем 6
  1 г
 • Відеолекція: Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»
 • Тест 7.1.1
  20 хв
 • Тест 7.1.2
  20 хв
 • Відеолекція: Творчість Валер’яна Підмогильного
 • Тест 7.3.1
  20 хв
 • Тест 7.3.2
  20 хв
 • Відеолекція: Творчість Миколи Куліша та Остапа Вишні
 • Тест 7.6.1
  25 хв
 • Тест 7.6.2
  25 хв
 • Тестування за модулем 7
  1 г
 • Відеолекція: Творчість Олександра Довженка, Володимира Сосюри та Андрія Малишка
 • Тест 8.2.1
  30 хв
 • Тест 8.2.2
  30 хв
 • Відеолекція: Речення зі звертаннями та вставними словами
 • Тест 8.3.1
  1 г
 • Тест 8.3.2
  1 г
 • Тестування за модулем 8
  1 г
 • Відеолекція: Творчість Олеся Гончара та Григора Тютюнника
 • Тест 9.2.1
  30 хв
 • Тест 9.2.2
  30 хв
 • Відеолекція: Творчість Ліни Костенко. Сучасний літературний процес
 • Тест 9.6.1
  30 хв
 • Тест 9.6.2
  30 хв
 • Відеолекція: Творчість Богдана-Ігоря Антонича, Євгена Маланюка, Івана Багряного
 • Тест 9.8.1
  30 хв
 • Тест 9.8.2
  30 хв
 • Відеолекція: Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Складні речення з різними типами зв’язку
 • Тест 9.9.1
  1 г
 • Тест 9.9.2
  1 г
 • Класифікація речень: різновиди речень у сучасній українській мові. Порядок слів у реченні
 • Тест 9.11.1
  1 г
 • Тест 9.11.2
  1 г
 • Тестування за модулем 9
  1 г
 • Лексика. Фразеологія
 • Тест 11.1
  1 г
 • Фонетика. Орфографія
 • Тест 11.2
  1 г
 • Будова слова. Словотвір
 • Тест 11.3
  1 г
 • Морфологія. Самостійні частини мови
 • Тест 11.4.1
  1 г
 • Тест 11.4.2
  1 г
 • Морфологія. Службові частини мови
 • Тест 11.5
  1 г
 • Синтаксис простого речення
 • Тест 11.6.1
  1 г
 • Тест 11.6.2
  1 г
 • Синтаксис складного речення
 • Тест 11.7
  1 г
 • Проза малих жанрів
 • Тест 11.8.1
  30 хв
 • Тест 11.8.2
  30 хв
 • Проза великих жанрів
 • Тест 11.9
  1 г
 • Ліро-епос
 • Тест 11.10
  1 г
 • П. Тичина. "Памяті тридцяти"
 • М. Зеров. "Київ-традиція"
 • Ю. Яновський. "Дитинство"
 • В. Симоненко. "Ти знаєш , що ти - людина?", "Задивляюсь у твої зіниці"
 • О. Гончар "Залізний острів"
 • Підсумкове тестування 1
  2 г 30 хв
 • Підсумкове тестування 2
  1 г
 • Підсумкове тестування 3
  1 г