Як оцінюється тест ЗНО з математики у 2020 році

ЗНО

Дізнайтеся, які завдання будуть у цьогорічному тесті ЗНО з математики, та як визначатимуть пороговий бал тесту склав/не склав.

Як оцінюється тест ЗНО з математики у 2020 році

Результат ЗНО з математики у 2020 році визначатимуть у два етапи, На першому з них визначається, скільки учнів набрав балів – максимум можна набрати 62. На другому етапі цей результат переводиться у 200-бальну шкалу.

Частина ЗНО з математики зараховується в якості балів з Державної підсумкової атестації з математики. Це завдання №1-30, №33 та №34, за них максимум можна набрти 52 бали. Потім ці бали також переведуть у шкалу, але 12-бальну.

Форми тестових завдань

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Для того, щоб правильно вирішити завдання, потрібно обрати ОДНУ відповідь. Потім обраний варіант потрібно занести у бланк А. Загалом у тесті ЗНО таких завдань буде 20, за кожне з них можна набрати по 1 балу.

2. Завдання на встановлення відповідності.

Питання складається з двох стовпчиків – лівого та правого. Один стовпчик позначено цифрами, інший – буквами. Між ними потрібно встановити відповідність. Якщо всі відповідності встановлено правильно, то учень набирає 3 бали. Одна правильна відповідність тут дорівнює одному балу. Всього таких завдань в тесті чотири. Результати також треба занести в бланк А.

3. Структуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Аби це завдання було зараховано, потрібно занести до бланку А правильні відповіді. На такі завдання буде дві правильні відповіді, кожна з них оцінюється в один бал. Тобто за одне вирішено завдання модна набрати два бали. Всього в тесті таких завдань буде три.

4. Неструктуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Щоб завдання зарахували, потрібно занести правильну відповідь у бланк А. За правильну відповідь можна заробити два бали. У цьому завданні не можна заробити один бал – або два, або нуль. Всього завдань такого типа у тесті п’ять.

5. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Всього в тесті таких завдань буде три, за кожне максимум можна набрати шість балів. За цей тип завдань можна набрати будь-яку кількість балів від 0 до 6. Тут треба, щоб учень в бланку відповідей Б навів усі етапи розв'язання й обгрунтував їх, зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.

Як розраховується рейтинговий бал

Наразі точно сказати, який мінімальний бал потрібно набрати, щоб скласти ЗНО з математики. Все залежить від того, як цьогорічні учасники складуть тест. Після перевірки всіх робіт експертна група розрахує, якій кількості балів дорівнює певна кількість набраних відповідей.

Наприклад, якщо середній рівень знань цьогорічних випускників буде низьким, то для того, щоб набрати 200 балів, необов’язково буде правильно відповісти на всі питання.

У експертної групи буде час до 12 червня 2020 року, аби визначитися із таблицею переведення балів. Після того, як вони встановлять мінімальний порогів бал, буде зрозуміло, яку кількість балів треба набрати, аби скласти ЗНО. Учні, що наберуть бал менший, ніж порогів, ЗНО не складуть.

У 2020 році ЗНО з математики відбудеться у четвер, 21 травня.

Катерина Горова
Автор